PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Od roku 2006 je majitelkou a zakladatelkou rehabilitačního centra REHASPRING v Čelákovicích, které se stalo v roce 2008 akreditovaným pracovištěm MZČR postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů.

Je autorkou mnoha odborných článků a publikací a již delší dobu se intezivně věnuje vývoji léčebné metody Akrální koaktivační terapie "ACT" (Acral Coactivation Therapy).

V centrech REHASPRING a ACT má za cíl poskytovat kvalitní odbornou péči klientům a pacientům odvíjející se od aktuálních poznatků v oboru. Zároveň zabezpečuje školení odborných postgraduálních kurzů určených pro fyzioterapeuty, lékaře a sportovní trenéry.

 • Dosažené vzdělání

  • 2007 — udělen titul Fakultou Zdravotníctva SZÚ Bratislava "hosťující docentka v oboru fyziatria, balneológia a liečbená rehabilitácia"
  • 2005 — obhájení disertační práce v oboru biomechanika (Ph.D.)
  • 2005 — vykonání rigorózní zkoušky (PhDr.)
  • 1999 — ukončení magisterského studia FTK UP Olomouc v oboru fyzioterapie (Mgr.)
  • 1996 — ukončení bakalářského studia FTK UP Olomouc v oboru fyzioterapie (Bc.)

  Odborná praxe

  • od 2006 — Vedoucí a majitelka privátní praxe rehabilitačního centra NZZ - REHASPRING Čelákovice
  • 2001 – 2006 — Odborný asistent UK FTVS Praha katedra fyzioterapie
  • 1999 – 2003 — Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Monada, vedoucí fyzioterapeut kliniky Monada
  • 1992 – 1993 — Národní rehabilitační centrum Kováčová

  Vědecké zaměření

  • měření efektivity fyzioterapeutických technik a postupů u pacientů s funkčními poruchami
  • vliv elektrostimulace na pohybový aparát člověka
  • kineziologie a patokineziologie pohybového aparátu
  • měření a vizualizace deformačních jevů na pánvi a sakroiliakálním skloubení

  Doplňující informace o vzdělání

  • 2009 - Sportovní fyzioterapie a trénink II.
  • 2009 - Kinesiology taping by K-Active
  • 2008 - Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty
  • 2007 - Moderní formy kondiční terapie
  • 2007 - Sportovní fyzioterapie a trénink I.
  • 2007 - Aplikační techniky ve fyzikální terapii
  • 2007 - Základní kurz SET
  • 2005 - Terapie Blum nach R. Brunkow (Německo)
  • 2004 - Taping v praxi fyzioterapeuta
  • 2004 - Kvadrupedální lokomoce - Klappovo lezení
  • 2003 - Kurs Stemmführung nach R. Brunkow (Německo)
  • 2003 - Kurs diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
  • 2003 - PNF Kabatova technika
  • 2002 - Terapie skolióz podle Schrothové
  • 2002 - Projekce bolesti v pohybovém aparátu
  • 2002 - Metoda McKenzie
  • 2002 - Posturální terapie
  • 2001 - Koncept dle Brüggera (Brügger - terapeut)
  • 2000 - Vývojová kineziologie v manuální medicíně
  • 2000 - Metoda V. Vojty (části A, B, C)
  • 2000 - Komplexní terapie kostrčového syndromu
  • 2000 - Cvičení na míči u funkčních a organických poruch pohybového systému
  • 1999 - Technika polohového uvolnění
  • 1999 - Kurs reflexní terapie ploskou nohy
  • 1999 - Komplexní terapie ramene
  • 1999 - Celotělová akupresura dle klasické akupunktury
  Kompletní informace vizte na profilu autorky metody ACT.

PhDr. Mgr. Šárka Tomková

vystudovala fyzioterapii na Fakultě zdravotnictví SZU v Banské Bystrici, v roce 2013 ukončila rigorózní pokračování na Prešovské univerzitě a v současnosti je doktorandka na Vysoké škole sv. Alžbětyv Bratislavě.

Od roku 2013 působí jako odborná asistenka na katedře fyzioterapie na Fakultě zdravotnictví Slovenské zdravotnické univerzity v Banské Bystrici, kde vyučuje odborné předměty a podílí se také na vzdělávání fyzioterapeutů v rámci odborných kurzů. Je autorkou několika odborných článků a účastní se domácích a zahraničních konferencích a odborných seminářích.

Je spolumajitelkou TaoFyzio centra v Banské Bystrici a v ve své dlouholeté fyzioterapeutické praxi se věnuje širokému spektrum pacientů v rámci ambulantní fyzioterapie zejména v oblasti sportovní fyzioterapie, diagnostiky a fyzioterapie po úrazech a operacích pohybového aparátu, fyzioterapie v pediatrii a urogynekológii, jakož i v preventivní oblasti.

 • Dosažené vzdělání

  • 2012 - 2013 Fyzioterapie — Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotnických oborů (PhDr.)
  • 2010 – 2012 Fyzioterapie — Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta zdravotnictví v Banské Bystrici (Mgr.)
  • 2008 – 2010 Management řízení — Metodicko-pedagogické centrum v Banské Bystrici
  • 2007 – 2010 Fyzioterapie — Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta zdravotnictví v Banské Bystrici (Bc.)
  • 1993 – 1997 Pedagogika — Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta (Mgr.)
  • 1990 – 1992 Rehabilitace — Střední zdravotnícka škola v Banské Bystrici

  Odborná praxe

  • od 2015 — spolumajitelka privátní praxe rehabilitačního TaoFyziocentra
  • od 2013 — odborná asistentka SZU, Fakulty zdravotnictví v Banské Bystrici, katedra fyzioterapie
  • 2012 – 2013 — odborná vyučující ve studijním oboru masér, SZŠ v Banské Bystrici
  • 2012 – 2013 — externí přednášející na FZ SZU v Banské Bystrici
  • 2007 – 2012 — zástupkyně ředitele školy, SZŠ v Banské Bystrici
  • 2007 – 2012 — členka Kurikulární rady pro odborné vzdělávání MZ ČR
  • 1995 – 2007 — odborná vyučující ve studijních oborech diplomovaný fyzioterapeut a masér, SZŠ v Banskej Bystrici
  • 1993 – 1995 — fyzioterapeutka, Fyzioterapeutické centrum Banská Bystrica

  Doplňující informace o vzdělání

  • 2017 - Metóda Roswithy Brunkov
  • 2016 - lektor Akrální koaktivační terapie
  • 2016 - Akrální koaktivační terapie I. – IV.
  • 2016 - lektor Propriofoot concept
  • 2015 - Fyzioterapie po úrazech ve sportu
  • 2014 - Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
  • 2014 - Koncept Proprioceptívní neuromuskulární facilitace
  • 2014 - Akrální koaktivační diagnostika
  • 2013 - Baňkování a moxování
  • 2012 - Funkční kondiční trénink ve fyzioterapii
  • 2011 - Flowin – Basic
  • 2011 - Kinesiology Taping by K-Active
  • 2011 - Concept Propriofoot
  • 2010 - Sportovní fyzioterapie a trénink II.
  • 2009 - Terapeutické využití kinesiotapu
  • 2009 - Sportovní fyzioterapie a trénink I.
  • 2009 - Medová masáž
  • 2001 - Manuální lymfodrenáž
  • 1995 - Technika posturální korekce

Bc. Eva Baranová, DiS.

Je absolventkou oboru fyzioterapie LF Univerzita Karlovy v Hradci Králové. Od roku 1999 působila jako fyzioterapeut v ambulantní péči v Hradci Králové. V roce 2013 založila soukromou fyzioterapii V Hradci Králové. Po celou dobu své soukromé praxe se věnuje profesionálním sportovcům, těhotným ženám a dětem od novorozeneckého věku života. V terapii se zabývá diagnostikou i léčbou – po úrazech, operacích a prevencí. Od roku 2016 externě spolupracuje s A týmem FC Hradec Králové.

Aktivně se podílí na vzdělávání fyzioterapeutů a pravidelně se účastní tuzemských a zahraničních konferencí. Zároveň je jedním z prvních lektorů metody ACT a spolupodílí se na lektorské činnosti a spolupráci v rámci fyzioterapie v centru ACT.

Specializace:

 • ACT v pediatrii
 • ACT u sportovců
 • ACT v traumatolgii

Mgr. Jan Vagner

V roce 2016 získal magisterský titul v oboru fyzioterapie na SZU Bratislava se sídlem v Banské Bystrici. Po ukončení bakalářského studia nastoupil na pozici fyzioterapeuta do Přerovské nemocnice. Zde se od roku 2014 věnuje převážně ortopedicko-traumatologické problematice z pohledu fyzioterapie. V roce 2017 založil vlastní ambulantní praxi v Olomouci.

Převážnou část své praxe se věnuje pacientům s ortopedickými problémy a sportovcům. Zabývá se pooperační rehabilitací na lůžkovém oddělení i v ambulantním provozu. Rovněž se věnuje prevenci a kompenzační terapii u sportovců, především u mladých hokejistů.

V roce 2015 začala jeho spolupráce s ACT centrem a od roku 2016 se aktivně podílí na vzdělávání fyzioterapeutů, jako lektor ACT. Zároveň aktivně přispívá k výzkumnému programu ACT centra, především ve spojení Akrální koaktivační terapie s ortopedickou problematikou. Na jaře 2017 publikoval článek v časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství.

 • Přehled dosaženého vzdělání

  • 2014 - 2016, Fyzioterapie
   Slovenská Zdravotnická Univerzita v Bratislave fakulta Zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (Mgr.), Banská Bystrica
  • 2010 - 2013, Fyzioterapie
   Univerzita Palackého v Olomouci fakulta Zdravotnických věd (Bc.), Olomouc
  • 2006 - 2010, všeobecné gymnázium
   Gymnázium Jana Opletala, Litovel
  Doplňující informace o vzdělání

  • 2017 - V. výroční konference Rehaspring (aktivní účast)
  • 2017 - NeuroMobilizačná Terapia-část B (REHASPRING)
  • 2017 - V. celoštátnej konferencii s medzinárodnou účasťou s ústrednou témou Bolesť (aktivní účast)
  • 2016 - Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Rehabilitace Bitnar)
  • 2016 - Jak na poruchy dýchání- plicní rehabilitace (REHASPRING)
  • 2016 - NeuroMobilizačná Terapia-část A (REHASPRING)
  • 2016 - Fyzioterapie po úrazech ve sportu (REHASPRING)
  • 2015 - Akrální koaktivační terapie - certifikovaný kurz (REHASPRING)
  • 2015 - Fyzioterapie bez hranic (odborná konference REHASPRING centra)
  • 2015 - Problematika práce na Ortopedicko-traumatologickém oddělení 2015 (odborná konference Nemocnice Přerov: aktivní účast)
  • 2015 - Nejzajímavější případy z našeho oboru-kazuistická konference (odborná konference Nemocnice Přerov: aktivní účast)
  • 2014 - Akrální koaktivační diagnostika (REHASPRING)
  • 2014 - Školící akce v myoskeletální medicíně (odborný seminář Nemocnice Přerov)
  • 2014 - Propriofoot concept (REHASPRING)
  • 2014 - Funkční dynamická stabilizace dolních a horních končetin (REHASPRING)
  • 2014 - Funkční dynamická lumbopelvická stabilizace a její trénink (REHASPRING)
  • 2013 - Praktická kinezioterapie c-th přechodu, hrudníku, respirační fyzioterapie (odborný seminář Nemocnice Přerov)
  • 2013 - Den intenzivní medicíny (odborná konference Nemocnice Přerov)
  • 2013 - SM Systém I, II (Reha Profi v Brně)
  • 2013 - Dornova metoda a Breussova masáž (EduSpa College)
  • 2013 - Kineziotaping I. a II. (EduSpa College)